By złożyć zamówienie wyślij maila biuro@words24.com.pl
lub zadzwoń: 61 8266 128,
602 212 260, 608 788 516

Program do wspomagania tłumaczeń

Words24
ul. Kozia 16
(wejście od Szkolnej 1)
61-835 Poznań
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek-Piątek: 8:30 - 16:30
biuro@words24.com.pl
tel: 61 8266 128
NIP:7811342011
REGON:630615828RODO - zasady przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń WORDS24 z siedzibą w Poznaniu, ul. Kozia 16 ( wejście od ul. Szkolnej 1)

Ze względu na to, że od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Administrator dba zwłaszcza o interesy zainteresowanych osób, a zwłaszcza zapewnia, że dane osobowe:

W przypadku tłumaczenia przysięgłego: podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 3 lata.

Podanie nr dowodu osobistego, adresu e-mail czy nr telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne do Twojej identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięte po odbiorze zlecenia / zamówienia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania zlecenia, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci dokumentów/tłumaczeń) przechowywane przez jeden rok od dnia odbioru na okoliczność ewentualnych reklamacji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Kopie tłumaczeń przysięgłych (w języku oryginalnym lub docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu wykonania poświadczonego odpisu tłumaczenia na życzenie klienta.

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym lub docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

W przypadku, gdy życzysz sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Ciebie taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Masz prawo żądania od administratora:

Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie cookies.